Pravila privatnosti

Politika privatnosti
Politikom privatnosti Hotel Patria (Ascommerce d.o.o.) štiti osobne podatke svojih klijenata i iskazuje brigu za njihove osobne podatke tragom Opće EU Uredbe o zaštiti podatka 2016/679/EZ (Uredba) i Zakona o provođenju Opće uredbe o zaštiti podataka NN 42/2018. Politikom privatnosti Hotel Patria transparentno i javno objavljuje načine na koje obrade osobnih podataka provodi isključivo prema načelima Uredbe.

Koristeći web stranicu hotelpatria.hr ujedno prihvaćate našu Politiku privatnosti te našu politiku cookie-a.

Osobni podaci
Prema Uredbi, osobni podaci su jedan ili skup podataka koji nedvosmisleno ukazuje na točno određenog pojedinca te utvrđuju ili omogućavaju utvrđivanje njegovog identiteta.

Pojedinac čiji se identitet može utvrditi osobnim podacima izravno ili neizravno naziva se "ispitanik".

Prikupljanje podataka
Hotel Patria prikuplja isključivo osobne podatke koje ste upisali svojom voljom, kroz dostupne web obrasce (forms) za poziv na primanje obavjesti (newslettera) ili putem kontakta sa zaposlenicima Hotela Patria ili njegovih ovlaštenika.

Neki osobni podaci o Vama ili Vašem poslu mogu biti skupljeni iz obrazaca i istraživanja koja popunite na našoj web stranici i detalja Vaše posjete našoj web stranici, uključujući i podatke koji mogu rezultirati Vašom identifikacijom, poput Internet Protokol (IP) adrese.

Neke podatke prikupljamo automatski – koristeći web kolačiće (Cookies) o čemu možete više pročitati u odjeljku Cookies.

Hotel Patria Vaše podatke ne prodaje. Hotel Patria Vaše podatke može dijeliti uz uvjete propisane Općom uredbom o zaštiti podataka, a moguće je i da informacije o Vama budu sadržane u podacima koje je Hotel Patria pribavio od trećih strana u ime komunikacije sa klijentima.

Obrada podataka
Prema Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR) obrada je definirana kao svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

Svrha i uvid
Hotel Patria prikuplja Vaše osobne podatke od Vas kako bi stupio u kontakt sa Vama, razmjenjivao informacije, te Vam slao obavijesti i marketinške poruke za koje Hotel Patria smatra da bi Vam mogle biti važne, zanimljive i korisne ili koje temeljem ugovora i zakona morate dobiti.

Ukoliko nam prilikom posjete našoj web stranici date odgovarajuću privolu, dozvolili ste Hotelu Patria da održava s Vama promotivnu komunikaciju. Takva komunikacija se može odvijati sve dok Vi eventualno ne iskoristite pravo da u bilo kojem trenutku zahtjevom prekinete komunikaciju ili ukoliko Hotel Patria odluči prestati s praksom takve komunikacije.

Hotel Patria može, povremeno, koristiti te podatke da identificira svoje posjetitelje na web stranici kao i da takve podatke koristi u svrhu boljeg razumijevanja ponašanja posjetitelja na web stranici.

Web kolačići (Cookies)
Stranice hotelpatria.hr načelno koriste web kolačiće gstatic; facebook.com; hotelpatria.hr. Korištenjem naše stranice s Vaših korisničkih profila će doći do populacije web kolačiće drugih korisnika za što Hotel Patria ne snosi odgovornost.

To su mali dijelovi koda koje Vaš pretraživač automatski izvršava, a potrebni su za adekvatno prikazivanje sadržaja stranica na svim uređajima i bez njih korištenje stranica ne bi bilo moguće. Informacije koje se tako prikupljaju ne sadrže osobne podatke i služe boljem funkcioniranju stranica te poboljšanju vašeg korisničkog iskustva.

Brisanje web kolačića moguće je kroz postavke Vašeg pretraživača te se za više informacija kako ih obrisati obratite proizvođaču pretraživača.

Pravna osnova za obradu osobnih podataka
Pravnu osnovu za prikupljanje osobnih podataka mogu činiti:

  • privole koju daju posjetitelji web stranice Hotela Patria kojom dozvoljavaju prikupljanje za jasno naznačenu svrhu,
  • legitimni interes Hotela Patria
  • potrebe odgovora na marketinške upite
  • zakonska obaveza

Pravna osnova je u skladu sa odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (GDPR).

Legitimni interes hotela Patria
Promoviranje svih usluga i proizvoda koje nudi Hotel Patria na svojim web stranicama i općenito vrši se u svrhu napretka poslovanja i povećanja razine kvalitete usluga i proizvoda kao i radi uvećanog zadovoljstva korisnika.

Privola
Poduzimanjem svjesne radnje potrebne za davanje pozitivnog odgovora na pitanje Hotelu Patria o dozvoli da prikuplja i Vaše osobne podatke prilikom posjeta web stranici Hotela Patria dali ste privolu za obradu Vaših osobnih podataka sa ranije navedenom svrhom.

Hotel Patria će obradu po privoli provoditi vodeči računa o odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka.

Vašu privolu možete povući u bilo kojem trenutku slanjem elektroničke poruke odgovarajućeg sadržaja na adresu info@hotelpatria.hr.

Izjava o proslijeđivanju podataka
Hotel Patria može u određenim prilikama proslijediti Vaše osobne podatke trećim stranama, ali isključivo radi poslova u vezi sa vlastitim djelovanjem te u smislu od Vas dobivene privole. U takvim slučajevima Hotel Patria traži od treće strane da pristane da dobivene podatke procesuira isključivo na temelju naših uputa i potreba koje su u skladu sa Vašom privolom, ovom Politikom privatnosti te Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR).

Mi nećemo prosljeđivati dobivene osobne podatke od Vas bez Vaše dozvole, ali je iznimno moguće da ih ipak otkrijemo, isključivo radi poštivanja odgovarajućih zakonskih odredbi ili pravno valjanih zahtjeva nadležnih državnih tijela.

Hotel Patria može proslijediti Vaše osobne podatke nadležnim tijelima za slučaj ispitivanja mogućeg kršenja Uvjeta poslovanja i radi otkrivanja i ispitivanja te otklanjanja rizika od prijevara, sigurnosnih i tehničkih problema ili radi zaštite imovine i sigurnosti Hotel Patria te njezinih korisnika i šire zajednice.

Politika zadržavanja
Hotel Patria će obrisati osobne podatke osobe koja je povukla svoju privolu, osim ako je u međuvremenu nastao pravovaljani pravni razlog za zadržavanje podataka.

Čuvanje podataka
Hotel Patria čuva podatke u skladu sa svim nužnim kriterijima predviđenim zakonskim propisima i Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka, a podatke ne čuva izvan EU.

Kontakt službenik za zaštitu osobnih podataka
Ivana Levačić Ivezić
tel : 031 710 710
info@hotelpatria.hr

Veze prema ostalim internetskim stranicama
Ova politika privatnosti se odnosi na web stranicu Hotel Patria - www.hotelpatria.hr te sve pod-domene te stranice koje su dostupne u trenutku Vašeg posjeta.

Internet stranica hotelpatria.hr sadrži veze prema internet stranicama drugih subjekata na koje se ne odnosi ova Politika privatnosti.

Kada napuštate internet stranicu hotelpatria.hr, preporučamo Vam da pročitate izjave o privatnosti na svakoj Internet stranici koja prikuplja osobne podatke jer za iste ne snosimo odgovornost.

Obavijest o promjenama
Bilo kakve promjene u vezi naše Politike privatnosti bit će objavljene na našoj Internet stranici.

Datum posljednjeg ažuriranja Politike privatnosti - lipanj 2018. godine.